Home

Skolledare utbildning

Rektorsprogrammet - befattningsutbildning för skolledare

 1. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå som stärker rektorns förmåga att leda och styra verksamheten
 2. Skolledarutbildning är en yrkesmässig vidareutbildning och sedan 15 mars 2010 är den obligatorisk för nyanställda rektorer. Det innebär att skolhuvudmannen är skyldig att låta sina rektorer genomgå det statliga rektorsprogrammet inom fyra år efter att rektorstjänsten tillträtts
 3. Skolledare/Rektor- Utbildning och information. Här hittar du information om hur man utbildar sig till Skolledare/Rektor samt relaterad information om hur mycket en Skolledare/Rektor tjänar i lön, hur det är att jobba som Skolledare/Rektor, antagningskrav, framtidsutsikter på arbetsmarknaden, eventuella stipendier du kan söka, hur man studerar till Skolledare/Rektor utomlands och mycket.
 4. Utbildningar som stärker skolledare och skolförvaltning. InfoMentor är ett av skolans viktigaste ledningsverktyg. Vi erbjuder därför utbildningar i hur ni med InfoMentor kan säkra likvärdighet och kvalitet i skolans viktigaste processer, samt driva skolutveckling
 5. Sammanfattning Kursen syftar till att ge dig som vill bli skolledare grundläggande kunskap och förståelse om skolledarskapets utmaningar. Skolans uppdrag, värdegrund, skolutveckling samt ledarskap och gruppsykologi utgör några av de bärande delarna i kursen
 6. Skolledarutbildning. Lyssna på sida. Skolledares arbete för att uppnå ett vetenskapligt förhållningssätt. Piteå kommuns skolledare deltar i en trerårig utbildningssatsning för att söka svaret på hur ska aktuell skolforskning integreras i det pedagogiska arbetet i skolan
 7. Det här är en kurs för dig som är ny i rollen som skolledare och som vill ha inspiration och stöd i den nya yrkesrollen. Under kursen tar vi upp hur skollagen står sig i förhållande till annan lagstiftning och innebörden av att ha ansvar för den inre organisationen

Alla utbildningar på en plats På utbildning.se har vi samlat närmare 7 000 utbildningar från cirka 300 utbildningsföretag. Vi är idag Sveriges största söktjänst för kompetensutveckling och vårt mål är att hjälpa dig att hitta en utbildning som passar just dina eller dina anställdas behov Vi erbjuder utbildningar för dig som arbetar inom skolan och vill utvecklas i karriären. Vi har även skolledarutbildningar för skolledningen

Skolledare - Information om lön, utbildning och

Utbildning för alla skolledare Ett historiskt vägval gjordes under 1970-talet vad det gällde utbildningen av skolledare i Sverige. Utredningen om Skolans inre arbete, som hade SÖ´s generaldirektör Jonas Orring som ordförande, förde fram förslag på en utbildning för skolledare För dig som är ny som skolledare eller vill bli stärkt i din ledarroll kan du nu anmäla dig till vårens utbildningar. Vi erbjuder också en spännande utbildning med fokus på forskning, kommunikation och omvärldsbevakning. Boka din plats nu Rektorer i ett enormt korstryck och många uppgivna samtal med skolledare som vill sluta i ett.. Komvuxutbildning till elevassistent. Om du vill utbilda dig till att bli elevassistent eller barnskötare kan en komvuxutbildning passa dig. Komvuxutbildningen är en utbildning som är likvärdig med en gymnasieutbildning, men den är anpassad för vuxna Skogsmaskinförarutbildning för skördning och skotning, kursen är både praktisk och teoretisk och ger dig grundläggande kunskaper i skogsmaskinen maskinteknik och körteknik

Skolledare21 är en återkommande konferens, mötesplats och gala för samtliga Sveriges skolledare, vårt lands viktigaste chefer. Här erbjuds fortbildning och kompetensutveckling för morgondagens skolledare, rektorer, biträdande rektorer samt skolchefer Här hittar du eftergymnasiala utbildningar i Sverige och utomlands. Varje utbildning har en beskrivning där du hittar all nödvändig information samt möjligheter för dig att komma i kontakt med skolan eller utbildningsanordnaren

Skolledare/Rektor - Utbildning, behörighet, lön

Just nu söker vi kandidater till en skolledarutbildning för pedagoger inom Västerviks kommun. Utbildning ges via universitet och ger goda möjligheter till en framtida anställning som chef inom vår organisation 45 jobb skolledare utbildning, alla skolledare utbildning jobb, skolledare utbildning på Mitula Jobb. Jönköping. Att vara skolledare är ett viktigt och ansvarsfullt uppdrag. Som rektor har du övergripande ansvar. Av grundskoleförvaltningens positiva utveckling! Arbetsuppgifter som skoladministratö Här hittar du som är skolledare eller utbildningsansvarig på kommunnivå tips från andra kommuner som påbörjat den digitala resan med Clio Målgrupp Utbildningen är en tvåårig befattningsutbildning som riktar sig till verksamma skolledare vid folkhögskola och kulturskola (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer etc.). Den är i huvudsak förlagd till Sigtuna och omfattar 16 dagar per år - de flesta på internat. Vissa inslag i utbildningen är speciellt riktade till deltagare från folkhögskolan och andra inslag.

InfoMentor - Utbildningar som stärker skolledare och

Skolledarutbildning Parallellt med utbildningen för alla pedagoger kommer vi tillsammans med Lin Education genomföra ett treårigt samarbete med Lärandematrisutbildningen. Målet med utbildningen är att utveckla det pedagogiska ledarskapet för att skapa en förbättrad undervisningsmiljö och ligga i framkant med digitaliserat lärande samt ha en klassrumspraktik utifrån forskning och. Målgrupp Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning. Det innebär att du måste vara skolledare dvs ha anställning som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet för att få gå rektorsprogrammet. Sedan 2010 är utbildningen obligatorisk för nyanställda rektorer som inte gått en äldre statlig befattningsutbildning Lärare. Förskollärarprogrammet 210 hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 h Utbildningsförvaltningen i Piteå kommun satsar på forskning och utveckling i skolan och har gjort en rad strategiska åtgärder för att skapa förutsättningar för det. På denna sida kan du läsa mer om det arbetet

Årsmötet 2020 genomförs digitalt den 25 maj kl 16.15-17.00. Vi återkommer med mer information inom kort. Motioner/förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 30'e april 2020 på mail: skolchefsforeningen@gmail.com. Samtliga dokument kommer att läggas upp på den här sidan. Välkomna Skolledarskap. På Fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet erbjuder vi utbildningar för både nuvarande och blivande rektorer och förskolechefer

Rekryteringsutbildning för blivande skolledare

 1. SMART Certifierad utbildning. För att kunna använda SMART Board fullt ut krävs utbildning och tid att träna. Netsmart har utarbetat ett utbildningskoncept i flera steg som gör pedagogerna väl förtrogna med hur skolans/förskolans olika digitala verktyg kan användas tillsammans.. Se webinarier om SMART Learning Suite >>
 2. Kristina (Stina) Maria Rodenstam, född Jansson, född 6 januari 1868 i Skuttunge församling, Uppsala län, död 10 april 1936 i Hudiksvalls församling, Gävleborgs län, [4] var en svensk slöjd- och hushållslärare, hemslöjdspionjär och hemslöjdsorganisatör.. Stina Rodenstam startade 1897 en slöjd- och hushållsskola i Hudiksvall, där också lärare utbildades
 3. Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser. Välj vilket ämne du är intresserad av, och se vårt utbud
 4. Ny utbildningsomgång, följande datum gäller för 2020: 20-21 januari 2020 7-8 september 2020 10-11 december 2020 4-5 februari 2021 För nästa år, alltså 2021, har vi bokat upp följande datum: 18-19 januari 2021 13-14 maj 2021 26-27 augusti 2021 8-9 Continue reading
 5. Den stora omsättningen på skolledare är en av orsakerna till att var fjärde skolledare saknar någon form av skolledarutbildning. Varken de kommunala utbildningarna för skolledare eller den statliga rektorsutbildningen räcker till när så många nya rektorer börjar
 6. utbildningsförvaltningens egen rekryteringsutbildning för framtida skolledare. Utbildning har under skoldirektörens ledning genomförts med 18 gemensamma utbildningstillfällen och med fem auskultationsdagar hos BUF:s rektorer, läxor och egna litteraturstudier har också ingått. (Utbildningen har motsvarat cirka fyra veckors heltidsstudier.

Med anledning av att statistikprofessorn Olle Häggström nyligen på sin egen blogg i inlägget Kort återbesök i Absurdistan har tagit upp och beklagat sig över mina åsikter om ad hominemargument och personangrepp så vill jag belysa bakgrunden till min utdragna konflikt med honom och min egen inställning till ad hominem och personangrepp MATS EKHOLM. Systematisk utbildning av skolledare har skett i Sverige sedan mitten av 1970-talet. Innan riksdagen våren 1976 fattade beslut om en reguljär utbildning av skolledare hade det förekommit ansatser till en sådan utbildning kostnaderna för skolledarutbildning, bl. a. genom att det statliga bidraget till kommunerna för arbetsavlastande åtgärder för skolledarna föreslås upphöra. I stället föreslås ett statligt bidrag till kommunerna för olika insatser i det totala utbildningsprogrammet samt resurser till SÖ och länsskolnämdern Jag har förstått det som att en skolledarutbildning är 30 hp över tre år, men förstår inte riktigt hur det fungerar om man ska ta steget. Jag hade hoppats kunna börja plugga in några kurser snarast för att kunna söka till biträdande skolledare eller liknande och gärna studera heltid men vet inte om det är möjligt

Skolledarutbildning - Forskning och utvecklin

Med våra statsbidrag kan du som driver förskolor, skolor och vuxenutbildning ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig. Det finns även statsbidrag för organisationer som arbetar med utbildning Din utbildning eller kurs hittar du här på Högskolan i Gävle; Anmälan gör du på Antagning.se; Sista ansökningsdag för program och kurser är 15 april för höstens utbildningar och 15 oktober för vårens utbildninga Nu utbildas Tierps kommuns skolledare. Tanken är att kunskapen ska spill över på lärarna och.. Skolledarutbildningen med fokus på digitalisering fortsatte den 29 september. Dagens tema var T illgänglig lärmiljö och varierad undervisning.. Vi inledde med en kort föreläsning med Helena Wallberg via länk. Vi hade bett henne tala på temat Specialpedagogens funktion kopplat till IKT . Skolledarna fick möjlighet att ställa frågor

Utbildning: Chef & Ledarskap - Ny som skolledare

 1. istration med mera. Något som också Per Arne Andersson, från Sveriges Kommuner och landsting tycker behövs idag
 2. I Staffanstorp väntar vi med spänning på Skolverkets insats Att leda skolutvecklingsprocesser med fokus på digitalisering, men redan nu påbörjar vi en utbildning i egen regi. Den 1 september var det första tillfället av fyra under hösten då skolledarna i förskolan och grundskolan träffades för en gemensam utbildning
 3. Sveriges Fordonsverkstäders Föreningen (SFVF) ska skapa framtida affärsförutsättningar för fordonsverkstäder, såväl fria som auktoriserade, mekaniska eller lack och skade, i en allt mer.
 4. Internat. Anpassad undervisning i rektorsprogrammet med anledning av Covid19. Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande Covid19 är vi som lärosäte från och med nu ålagda att ge all utbildning genom distans- och fjärrundervisning
 5. Rekryteringsutbildning till skolledaryrket. En utbildning för dig som är intresserad av eller nyfiken på skolledaryrket. Startar till hösten
 6. Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar. Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter

Utbildning & kurser för alla i arbetslivet utbildning

 1. Kurser och program på grundnivå kan du söka efter gymnasiet. Program på grundnivå är ofta 3-5 år långa. Komplettera din nuvarande högskoleutbildning med en master, magister eller kurser på avancerad nivå
 2. Artiklar i kategorin Franska skolledare Följande 2 sidor (av totalt 2) finns i denna kategori
 3. - Utveckla kompetens med en specifik skolledarutbildning för ett effektivt skolledarskap - Göra skolledarrollen attraktiv genom stöd och bekräftelse (Förbättrat skolledarskap, OECD rapport 2009) Rektor är pedagogisk ledare och chef för lärarna11 och rektorn har det övergripand
 4. Skolledare Utbildning i ledarskap för blivande rektorer. 1982 - 1984. Utbilningen anordnad av skolöverstyrelsen enligt förordningen om skolledarutbilning, 1977-03-30. Lärarhögskolan i Stockholm. Lärarhögskolan i Stockholm Speciallärarutbildning, utbildningsgren 1 Godkänd
 5. Våra Verksamhetsorter. Axxell har verksamhet på åtta orter i södra Finland. Enheterna är av varierande storlek och präglas av de utbildningar och branscher man fungerar inom

Docent Lars Svedberg, som själv har gedigen erfarenhet av bl a lärarutbildning och skolledarutbildning, har nyligen givit ut sin sjätte upplaga i ämnet. Den är både en omfattande bearbetning och komplettering av föregående upplaga som kompletterad med nyare material Våra utbildningar är mycket omtyckta och det gäller framförallt vår certifieringsutbildning som har blivit en stor succé. Nu kan vi dessutom erbjuda en liknande utbildning för personal i förskolan. Om du vill jobba med InfoMentor som ledningsverktyg rekommenderar vi vår skolledarutbildning. Pedagogiskt ledarskap är en utmaning och vi hjälper dig få ut underlag för medarbetarsamta

Man bör ha någon form av rektors- eller skolledarutbildning för att axla ett sådant uppdrag. Veladi­s. Visa endast Tor 3 jun 2010 23:24 #10 × Uppgifterna du anger när du gillar eller ogillar ett inlägg kommer inte att. Nästa generation av skolledarutbildning Hur kan man förena statens krav på befattningsutbildning med ett professionellt inriktat rektorsprogram? Mittuniversitetet bjuder in Göteborgs-, Karlstads- Stockholms och Umeå universitet för att reda ut begreppen i alltid välbesökta seminarier i Almedalen - nu för fjärde året i rad Studenthälsan. Studenthälsan har psykologer, kuratorer och en läkare, alla specialiserade på studenters livssituation. Om du behöver stöd eller rådgivning så finns vi här för dig - välkommen Bokens redaktör är Ulf Blossing, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I boken medverkar också Gunnar Berg, Annika Bergviken Rensfeldt, Susanne Duek, Mats Ekholm, Anna Gustafsson, Susanne Gustavsson, Ingrid Hylander, Jan Håkansson, Birgitta Johansson-Hidén, Mette Liljenberg, Ann S. Pihlgren, David Ryffé, Hans-Åke Scherp, Lars Svedberg, Marie Wrethander och Helene Ärlestig Det behövs en förstärkning av dagens skolledarutbildning. Därför är det mycket bra att utbildningsminister Jan Björklund har aviserat att den statliga rektorsutbildningen ska göras om och bli obligatorisk

STL-utbildning (skriva sig till lärande) tillgänglig förSpråkdidaktiskt nätverk - Lärarutbildningen - ÖrebroHär finns framtidsjobben | Kollega

Utbildningar inom skol

Europa behöver en mer samlad skolledarutbildning. I det arbetet har Sverige viktiga erfarenheter att bidra med, skriver Rebecca McPherson-Ståhl vid Stockholms universitet. 18 augusti 2011. Hur ska en bra rektor vara? Forskning har visat att rektors ledarskap är centralt för att elever ska nå målen Till statsrådet och chefen för Utbildningsdepartementet Den 3 april 1997 bemyndigade regeringen chefen för Utbildningsde-pa rtementet att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté för at Propositionen om skolledarutbildning 1985 I regeringens proposition 1985 om ett samlat program för skolledarutbildning12 framhålls att skolledaren har en nyckelroll i förverkligandet av den nationella skolpolitiken. Skolledaren har det dagliga ansvaret för att skolverksamheten organiseras så att målen uppfylls. De Eva-Britt Lilja Rönnholm, konsultinriktning skolledare, chef att hyra, Lång erfarenhet av ledarjobb både inom Privat och Kommunal verksamhe

Clio Geografi | Clio – Making kids smarterPedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell

Utbildning av skolledare i Sverige FÖRENINGEN SVENSK

Centret för livslångt lärande (CLL) är Svenskfinlands största enhet för vuxenutbildning. Våra kunder är såväl privatpersoner, myndigheter som företag Se Marie Segersvärds profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Marie har angett 8 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, upptäck Maries kontakter och hitta jobb på liknande företag Rektors pedagogiska ledarskap . En studie om förutsättningar, realisering och förmåga. Lars Franson . Licentiatuppsats 2016 . INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGI

Kompetensutveckling för skolledare Lärarförbunde

Inbjudan: Rekryterande skolledarutbildning - Vill du jobba som skolledare? Info om kommungemensamma digitala system (pedagogiska) Information angående renovering av salarna 02 och 02A i Fäladsgårdens souteräng. Information om anlagda bränder 5.5.2 En systematisk skolledarutbildning tog form under 1970-talet - fokus på lagarbete.. 220 5.5.3 En ny skolledarutbildning startade i mitten av 1980-talet - målstyrningen står i fokus..... 221 5.5.4 En rektorsutbildning med inriktning mot utbildningsledarskap - att leda e

Josefin Nilsson - Stockholms universitet

Skolledaren - Skolledarn

Gruppering av deltagare. Antagning till rektorsprogrammet sker till varje höst- och vårtermin. Vid varje antagning organiseras deltagarna i utbildningsgrupper om 70-100 deltagare.. Inom varje utbildningsgrupp skapas dialoggrupper och skolformsgrupper som används i Dialogkonferensens olika forum. Sammansättningen av dessa grupper varieras inför varje år i syfte att dela erfarenheter och. Utveckla kompetens med en specifik skolledarutbildning för ett effektivt skolledarskap. Göra skolledarrollen attraktiv genom stöd och bekräftelse. I Vetenskapsrådets rapport Rektor - en forskningsöversikt 2000 - 2010 redovisas forskning om rektors ledarskap ur ett svenskt, nordiskt och europeiskt perspektiv Är du intresserad av hur politik fungerar? Statsvetenskap ger dig en bred introduktion till ämnet

Komvuxutbildning till elevassisten

Sök på den här webbplatsen. Skolledningen informerar; Startsida; Aktuellt; Lärarrummet; Skolledningen informera Lärarbrist, Segregation, Skola, Skolledare, Utbildning Sidvisningar: 1678. Event-ID: 50106. Exportera till kalender Facebook-länk Twitter-länk LinkedIn-länk E-postlänk. Kontakta Region Gotland Region Gotland. Visborgsallén 19 621 81 Visby Organisationsnummer: 212000-0803. Kontakta. Utbildningsförvaltningen i Trollhättan stad söker tre verksamhetschefer! I samband med en översyn av ledningsorganisationen inom Utbildningsförvaltningen i Trollhättan stad kommer nuvarande ledningsorganisation på verksamhetsnivå att utökas från en verksamhetschef per verksamhetsform till två

Hela skolan sjunger — Vara kommunVad är SMART Board - SMART Board

Denna uppsats är en kvalitativ fältstudie som skildrar ett ledarskapsutbildningsinstitut i Tanzania, med särskilt fokus på institutets utvecklingsmöjligheter samt hur dess ledarskapsutbildningar påverkats av implementeringen av Barns Rättigheter. Ett framgångsrikt sätt att säkerhetsställa utveckling i ett land är att prioritera kvalitén på skolorna Ulla Norin finns på Facebook Gå med i Facebook för att komma i kontakt med Ulla Norin och andra som du känner. Med Facebook kan du dela ditt liv med.. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. Universitetet har 47 500 studenter och 6 400 medarbetare. Forskning i världsklass, 1 400 kurser och 190 utbildningsprogram gör det till ett av de mest populära i Sverige. Genom att vara öppet mot omvärlden och ständigt delta i samhällsdebatten bidrar universitetet till samhällsutvecklingen

 • Intressentmodellen företag.
 • Feuerwehr stuttgart fahrzeuge.
 • Usb c hub displayport.
 • Kostymbyxor dam zara.
 • Neurosedynskadade ersättning.
 • Hirsch sverige.
 • Carer svenska.
 • Tacos rökt lax.
 • Däckdimension volvo v40.
 • In n out burger london.
 • Event id 1500 user profile service.
 • Mikroplaster namn.
 • Torrentleech invite 2017.
 • Nitro z18.
 • Vardagsrum 20 kvm.
 • Werder bremen pre season.
 • Väder chamonix april.
 • Nuremberg laws.
 • Priyanka chopra married.
 • Angett fel postnummer.
 • Drift.
 • Båtkapell göteborg.
 • Guldsmycken set.
 • Billig hästutrustning online.
 • A ghost story.
 • Perfetti sconosciuti finale.
 • Sublimering vatten.
 • Veterinär arbetsuppgifter.
 • Ättetorpskyrkan adress.
 • Cafe trubbel brunch.
 • Ps4 titelbilder downloaden.
 • Ileostomi 1177.
 • Volvia nice price.
 • Rhesusfaktor 0.
 • Betala hemma studerande.
 • Var är jag karta.
 • Kom och skriv mig det på näsan.
 • 1970 wiki.
 • Dokumentärer radio.
 • Prissättning av tjänster.
 • Skottlands huvudstad.