Home

Statsvetenskap kandidat

Statsvetenskap, kandidat. 180 Högskolepoäng, Program på grundnivå Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång. Med statsvetenskap som huvudämne kan du få ut två olika examen: Filosofie kandidatexamen (fil.kand): Statsvetenskap I-III (90 hp) samt 90 hp i valfritt ämne Logga in på Ladok, klicka på Ansök om och sedan på Examen. Efter att klickat på Gå vidare ska du sedan välja Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenkapliga) 180,0 hp

Statsvetenskap, kandidat Luleå tekniska universitet

Examen. Programmet omfattar 180 hp och leder till en filosofie kandidatexamen i statsvetenskap. Det betyder också att du är behörig till fortsatta studier på masternivån i statsvetenskap, där vi bland annat erbjuder en inriktning mot just offentlig politik och organisation Statsvetenskap och Internationella relationer (IR) är två enskilda ämnen på grundutbildningsnivå vid Södertörns högskola. Ämnena är dock, när det kommer till undervisning och forskning, i hög grad sammankopplade Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Hur bedrivs politik och hur fördelas och omfördelas makt? Vår profil fokuserar på krishantering och säkerhetspolitik. Utbildningen ger dig förståelse för de förhållanden som ligger bakom politiska händelser och staters agerande i säkerhetspolitiska frågor

Examen - Statsvetenskapliga institutione

 1. Utbildningen förbereder också för fortsatta studier på masternivå inom nationalekonomi eller statsvetenskap om du vill fördjupa dig ytterligare. Programöversikt Programmet är tvärvetenskaplig och innehåller 60 högskolepoäng i nationalekonomi och 90 högskolepoäng i programmets huvudområde, statsvetenskap, i vilket examensarbete för kandidatexamen utförs
 2. Utbildning i statsvetenskap är inte snävt inriktad mot något eller några yrken utan ska ses som en nödvändig eller önskvärd bas i en mängd olika yrken. Exempel på yrkesverksamheter där statsvetenskap är en viktig del kan nämnas självständigt utredande arbete inom privata och offentliga organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå
 3. Särskild behörighet: Avslutad Statsvetenskap grundkurs, 30hp (STVA12) och fortsättningskurs, 30 hp (STVA22) eller motsvarande. Om du inte uppfyller detta har du blivit villkorligt antagen
 4. Politices kandidat är en samhällsvetenskaplig utbildning som innehåller såväl statsvetenskap som nationalekonomi. Här får du utveckla din förmåga att identifiera, analysera och föreslå lösningar på olika samhällsproblem
 5. Du kan läsa statsvetenskap som kandidatprogram (tre år), masterprogram (två år) eller som fristående kurser (grundkurs, fortsättningskurs, påbyggnadskurs). Kandidatexamen Väljer du att läsa kandidatprogrammet, eller samtliga tre fristående kurser, kan du ta en kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet
 6. Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik. Det finns flera definitioner av politik, till exempel att det handlar om en kamp om makt, eller som ett svar på frågan vem får vad, när och hur?

Statsvetenskap - Stockholms universite

 1. I statsvetenskap betonas politisk organisering och politiska processer på lokal, regional och global nivå och fördjupning av kunskaper om politikvetenskapliga begrepp och teoritraditioner. Studierna fokuserar på begrepp och frågeställningar aktuella inom internationell politik, offentlig politik och förvaltning, politisk teori, policyanalys samt i relationen mellan genus och politik
 2. > Politices kandidat Politices kandidat . 180 HP. Om utbildningen Programmet ger en bred och generell kompetens inom områdena samhällsvetenskap och ekonomi. Du blir väl förberedd för många olika Inom statsvetenskap studerar du politik och samhällsfrågor
 3. 4 och kan använda den 5:e ter

Statsvetarprogrammet, 180 hp - Statsvetenskapliga

Politices kandidatprogram i nationalekonomi och

Statsvetenskap, kandidat Statsvetenskap handlar om hur samhället organiseras, vem som har makt, vad som påverkar beslut och vilka konsekvenser det får för dig och den värld vi lever i. Utbildningen ger många karriärmöjligheter och tillgång till en bred offentlig och privat arbetsmarknad, såväl i Sverige som utomlands Statsvetenskap kan vara huvudområde för en kandidat- och magisterexamen vid Mittuniversitetet. Statsvetenskap kan också vara ett kompletterande ämne till examen inom annat huvudområde. Fristående kurser i Statsvetenskap Kurs Nivå Hp.

Kandidatkurs i statsvetenskap Statsvetenskapliga

 1. Studier i statsvetenskap ger dig förmåga att analysera politiska företeelser i en föränderlig värld. Politiskt beslutsfattande på skilda nivåer - lokal, regional, nationell och internationell - har blivit mer sammanflätat, och kopplingen mellan t ex politik och ekonomi har blivit mer påtaglig
 2. Statsvetenskap. 66 hittade annonser. Registrera en Jobbevakning När verksamheterna har en tjänst på Jobbsafari, får de en lista över kandidater som matchar till tjänsten och har visat intresse för verksamheten. Därför är det en bra idé att ha ett uppdaterat cv
 3. Statsvetenskap, kandidat, Luleå tekniska universitet, Luleå. 223 gillar · 4 pratar om detta. MORE INFO & APPLY TO PROGRAM (March 15 - April 15):..

Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och

På Statsvetenskap med inriktning samhällsanalys och kommunikation kan du genomföra hela eller en del av termin sex utomlands. Högskolan i Halmstad har ett omfattande internationellt utbyte med lärosäten jorden runt, exempelvis Storbritannien, Holland, Japan, Sydkorea, Singapore, Thailand, Australien och USA Bokus - Köp böckerna billigare - Låga priser & snabb leverans Statsvetenskap. 66 hittade annonser. Registrera en Jobbevakning När verksamheterna har en tjänst på Jobbsafari, får de en lista över kandidater som matchar till tjänsten och har visat intresse för verksamheten. Därför är det en bra idé att ha ett uppdaterat cv Statsvetarprogrammet vänder sig därför till dig som vill fördjupa dig i statsvetenskap och i hur politik och politisk utveckling kan analyseras i omvärlden utifrån ett jämförande perspektiv. På Statsvetarprogrammet förbereds du för en arbetsmarknad som kan vara såväl i Sverige, Europa som ute i världen Kandidatprogrammet i företagsekonomi och statsvetenskap omfattar 180 högskolepoäng under tre år och leder fram till en filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är företagsekonomi. Studenter som även önskar ta filosofie kandidatexamen inom huvudområdet statsvetenskap kan söka till fristående kandidatkurs i statsvetenskap (utan platsgaranti) under den valfria terminen på.

Statsvetenskap och Internationella relationer - Södertörns

Här kan du läsa mer om de olika typerna av examen som finns på högskolor/universitet: högskole-, kandidat-, magister-, master-, licentiat- och doktorsexamen Statsvetenskap, kandidat, Luleå tekniska universitet, Luleå. 222 likes. MORE INFO & APPLY TO PROGRAM (March 15 - April 15):.. Antagningspoäng för Kandidatprogram i statsvetenskap med offentlig politik och organisation vid Stockholms universitet 2019. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se ( Politices masterprogram, HT20 120 HP, 100 % ) Politices masterprogram förbereder dig för en yrkeskarriär som utredare och analytiker inom såväl privat som offentlig verksamhet både nationellt och internationellt. Målet är att du ska få en systematisk förståelse av statsvetenskapens grundläggande frågeställningar för att kritiskt kunna granska, bedöma och analysera politik och. Programmet kombinerar studier i företagsekonomi med studier i statsvetenskap, ekonomisk historia och internationella relationer. Detta program vänder sig till dig som är intresserad av en internationell karriär och som vill få djupare insikt i hur företag och politik påverkar varandra

Statsvetenskap inriktning krishantering och säkerhet

Pol kandprogrammet (politices kandidat) är en treårig utbildning i nationalekonomi och statsvetenskap. Kombinationen av nationalekonomi och statsvetenskap är väletablerad och förbereder för arbete som kvalificerad och självständig utredare och analytiker inom privat eller offentlig sektor Statsvetenskap, kandidat 180 högskolepoäng, Luleå tekniska universitet, Studieort: Luleå Dölj information Dölj information om Statsvetenskap, kandidat Mer information Mer information om Statsvetenskap, kandidat. Utbildningsinformation. Startperiod: Hösten 2020 Period Högskole- kandidat- magister- master- och yrkesexamen. Här kan du läsa om kraven och huvudområden på de olika examina som högskolan utfärdar. Högskoleexamen Högskoleexamen enligt 2007 års examensordnin - 30 hp statsvetenskap, - 30 hp i samhällsgeografi alt. statistik alt. handelsrätt alt. företagsekonomi alt 15 hp statistik + 15 hp handelsrätt, - 30 hp i andra valfria ämnen. Filosofie kandidatexamen (fil. kand.) i filosofi, statsvetenskap och ekonomi (PPE-examen) (Degree of Bachelor of Arts alt. Science in Philosophy, Politics and Economics

Finland. Finland har gått in för Bolognamodellen och kandidatexamen från finländska högskolor är numera en mellanexamen eller lägre examen enligt det systemet. Efter avlagd kandidatexamen läser de flesta vidare till magister, också om det är meningen att kandidatexamen skall få en position som självständig examen Under termin 4 och termin 5 läser du valfria kurser inom breddningsområden t ex statsvetenskap, kulturgeografi, statistik, genusvetenskap, nationalekonomi, sociologi, historia, alternativt ekonomisk historia/internationella relationer. Här finns även möjlighet till utlandsstudier

Politices kandidatprogram i nationalekonomi och statsvetenskap

 1. a. Både högskoleexamen och kandidatexamen räknas som generell examen men skillnaden är alltså att högskoleexamen är på en lägre nivå än kandidatexamen, som är ett år - eller 60 högskolepoäng - längre
 2. STVA12, Statsvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Political Science: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Statsvetenskap G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskarav € - visa förmåga att sammanställa och förmedla resultat av en inlärningsprocess i såvä
 3. ens studier i ämnet statsvetenskap. Efter genomgången kurs kommer du ha fördjupad kunskap i det vetenskapliga studiet av politik samt ha fördjupade kunskaper i de metodologiska överväganden som görs inom ämnet statsvetenskap. Efter avslutad kurs kommer du ha förmågan att..
 4. Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller (särskilt i engelskspråkig text) B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och.

Statsvetenskap: Kandidatkurs Lunds universite

 1. ers heltidsstudier om sammanlagt 180 högskolepoäng. Studierna bedrivs i ett gemensamt basblock under tre ter
 2. Utbildningsplan - Statsvetenskap, kandidat (Syllabus - Bachelor Programme in Political Science) Utbildningsplan - Politik och samhällsutveckling, kandidat (Syllabus - Bachelor Programme in Politics and Society) Utbildningsplan - Statsvetenskap, kandidat (Syllabus - Bachelor Programme in Political Science
 3. MFS på Statsvetenskapliga institutionen riktar sig till dig som ska skriva kandidat- eller masteruppsats i statsvetenskap eller utvecklingsstudier. Uppsatsen ska vara relevant för det ämne du läser samt ha relevans för utvecklingsfrågor
 4. Filosofie kandidatexamen i psykologi. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). För att få en examen behöver du läsa tre obligatoriska kurser på sammanlagt 90 hp inom huvudområdet i psykologi samt 90 hp i valfria kurser som kan vara inom vilket ämne som helst
Program/kurser - nationalekonomi - Handelshögskolan

Samtliga examina i statsvetenskap och nationalekonomi vid Linköpings universitet har fått betyget hög kvalitet i Högskoleverkets senaste utvärdering. Sammanlagt erhåller man inom programmet: Ämneskurser i huvudämnet (statsvetenskap eller nationalekonomi) 90 hp. Statistik 15 hp och Juridik med förvaltningsinriktning 15 hp Statsvetenskapliga fakulteten forskar i samhället. Vi utbildar experter som förstår samhälleliga fenomen och kan ställa dem i en historisk och samhällelig kontext Samhällsvetare är tränade att söka, bedöma och analysera information till beslutsunderlag i politiken och näringslivet. Vanliga studieinriktningar är statsvetenskap, statistik, sociologi, ekonomisk historia, samhälls- och kulturgeografi och nationalekonomi Här kan du anmäla dig till Statsvetenskap, kandidat på Luleå tekniska universite

Pol Kand (eller Politices Kandidat som det egentligen heter) är ett treårigt utbildningsprogram med statsvetenskap och nationalekonomi i fokus. Det ska leda fram till anställningsbarhet eller vara grund för att läsa vidare på masternivå Statsvetenskap, kandidat, Luleå tekniska universitet, Luleå. 224 likes · 2 talking about this. MORE INFO & APPLY TO PROGRAM (March 15 - April 15):.. STVK02 - Statsvetenskap: Europeisk integration, grundnivå, 7.5. Hoppa till huvudinnehåll. Meny. Om institutionen. Tre ämnen under samma tak! Statsvetenskap Institutionen undersöker krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa sammans med statsvetenskap kan man få en politices kandidat-examen. Den som vill få en god förberedelse för samhällsveten-skapliga studier vid GU kan med fördel inleda sina studier med en samhällsvetenskaplig intoduktionskurs 15 hp. Vill man fördjupa sina kunskaper och sikta på exempelvi

Statsvetenskap: Kandidatkurs, 30 hp Statsvetenskapliga

Antagningen till magisternivån, d.v.s. ansökningsmålet Magisterprogram i statsvetenskap (Åbo) eller Magisterprogram i statsvetenskap (Vasa), statskunskap med masskommunikation, ger dig endast rätt att avlägga politices magisterexamen.Du bör alltså redan ha avlagt en kandidat-/lägre högskoleexamen. I magisterprogrammet i statsvetenskap kan du ha ett av följande huvudämnen Göteborgs universitet är bäst i landet på att utbilda i statsvetenskap. De blev ensamma om få betyget mycket hög kvalitet på både kandidat- och masterutbildningarna Logga i

Statsvetenskap (STVA12) Statsvetenskap, fortsättningskurs (STVA22) Statsvetenskap, kandidatkurs (STVK03) Nationalekonomi (NEKA12) Nationalekonomi, uppsatskurs (NEKH04) OBS! Det finns inga särskilda kursplaner för fortsättnings- respektive kandidatkurs i nationalekonomi (med undantag för uppsatskursen - se länk ovan) Politices kandidat Programkod: SGPOL Programmets benämning: Politices kandidat Political Science Programexamen ska innehålla en kombination av ämnena statsvetenskap, nationalekonomi och rättsvetenskap. Utbildningens mål Utbildningens mål utgörs dels av de nationella mål som ska uppnås för e STVK02 / STVC64 - Utrikes- och säkerhetspolitisk analys (7,5 högskolepoäng Vad innebär en master? Nedan finns frågor och svar som rätar ut frågetecknen. Vad är skillnaden mellan en master- och en magisterexamen? Vilken nytta kan en organisation ha av en person med masterutbildning Kandidatexamen i statsvetenskap, på University of Hradec Králové, Philosophical Faculty , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick

Skulle du vilja arbeta inom myndigheter och statliga organisationer kanske statsvetenskap och/eller nationalekonomi kan vara bra val. På så sätt har du skaffat dig en bred examen med ett huvudämne. Passa på att studera utomlands för kurser till examen Vårt nya kandidatprogram varvar studier i historia och statsvetenskap. Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle. Kulturvetarprogrammet 180 hp. Kulturvetarprogrammet (tidigare Kulturvetarlinjen), med sin centrala praktikperiod, är mycket eftersökt. Läs mer om programmet här. Mondo; Mitt universitet.

Utbildningen vänder sig till personer intresserade av en bred utbildning med historisk och statsvetenskaplig inriktning. Kandidatprogram i historia, politik och samhälle kombinerar studier i historia och statsvetenskap och ges i samarbete mellan Historiska institutionen, som ar programansvarig institution, och Statsvetenskapliga institutionen Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor

Kandidatprogram i historia. Kandidatprogrammet i historia är på tre år, och innehåller fyra terminers studier i historia. Fjärde terminen väljer du ett av tre spår med platsförturer till utvalda ämnen med inriktning mot kultur eller politik Högskolverket finner dock skäl att ifrågasätta examensrätten för: kandidat-examen i statsvetenskap vid Högskolan i Kalmar; kandidat-, magisterexamen och forskarutbildningen i statsvetenskap vid Högskolan i Jönköping samt exa-mensrätten för forskarutbildningen i statsvetenskap vid Växjö universitet Kandidat. Utbildningsvetenskap. Magister. Master. Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-02-25. Student Ny student Dina studier Stöd, support och service Studera med funktionsnedsättning Regler, rättigheter och studentinflytande Exame Då kan det vara bra att kombinera sina kriminologistudier med Statsvetenskap. Sen är det även stor variation när det gäller vad man vill arbeta med när man är klar. Vill man t.ex. jobba med forskning, analys och utredning kan det vara bra att välja vissa kurser, men vill man hellre jobba med människor inom kriminalvård eller frivård, kan det vara bättre med andra val

Våra skribenter

Politices kandidat, 180 hp ÅR 1 • Kunskap och kommunikation • Politisk teori • Det svenska politiska systemet • Marknadsekonomins grunder • Juridisk översiktskurs med inriktning mot förvaltning • Makroekonomi • Politiska system i jämförande perspektiv • Internationell politik ÅR 2 • Grundläggande statistik • Mikroekonom Självvärdering - Statsvetenskap mfl områden - kandidat Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende Freds- och konflikt mfl 643-2285-11 Huvudområde/område för examen: Freds- och konfliktvetenskap Examen: Kandidat Del 1 Examensmål 1 visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripe

Fem möjliga kandidater till V: Snecker har avlagt en magisterexamen i statsvetenskap vid Linköpings universitet, och invaldes i Sveriges riksdag i samband med valet 2014 Statsvetenskap och Politices kandidat · Se mer » Politices magister. Politices magister, pol.mag., PM, är en variant av den generella magisterexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap, samt på vissa platser även i statistik, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap eller rättsvetenskap. Ny!!

Vem utmanar Trump i striden om Vita huset? - Sidor - UNTAllt om EP-valet - S-studenterS-studenter

Politices kandidat, 180 hp - Linköpings universite

Politices kandidat, pol.kand., PK, kandidatexamen inom främst ämnena nationalekonomi eller statsvetenskap, samt på vissa platser även i statistik, kulturgeografi, freds- och konfliktkunskap, utvecklingsstudier eller rättsvetenskap. 21 relationer För att gå en magisterutbildning eller masterutbildning krävs kandidatexamen, ofta specificeras inom vilket område kandidaten måste vara inom när du söker. Skillnad på magister och master . Både en magisterutbildning och en masterutbildning är studier på avancerad nivå. En magisterexamen utgörs av 60 hp heltidsstudier under ett år

Statsvetenskap - Försvarshögskolan - FH

Urval av kandidater sker löpande. Intevjuer kommer att hållas från vecka 26 och framåt. För information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Karolina Holmberg, tel. 08-613 47 29 och kring rekryteringsprocessen Lisa Ahnell HR-strateg, tel. 08-613 45 90 Statsvetenskap med Internationella relationer (IR): Uppsatser & avhandlingar. En guide till resurser inom ämnesområdet Statsvetenskap. Home; Böcker Toggle Dropdown. Uppslagsverk & ordböcker på nätet Handböcker - översikter i ämnet på nätet. Grundkurser i statsvetenskap 1-30 hp och påbyggnadskurser i statsvetenskap 31-60 hp, eller motsvarande. 100% akademiska poäng 21 250 SEK 21 250 SE

Statsvetarprogrammet - Göteborgs universite

Saco har samlat information för den som arbetar som eller vill utbilda sig till diplomat. Vad jobbar man med, vad tjänar man, hur ser arbetsmarknaden ut Ämne: Statsvetenskap Nivå: Kandidat Kurs: 2SK300 . Abstract The aim of this study was to see if the socialdemocratic led government in Sweden was supported in its decision to limit the flows of asylum seekers coming to Sweden in the end of 2015 Statsvetenskap är ett ämne vid Försvarshögskolan som har två inriktningar: Här utbildas studenter i civila utbildningar (kandidat-, master- och forskarutbildningsprogram samt fristående kurser på grundnivå) och studerande inom de militära programmen

Från studieliv till alumnverksamhet - 375 HumanisterExpert: Segraren kan bli ett hot mot Erdogan | AftonbladetKontakta oss - Urban Utveckling & SamhällsplaneringDelta i Ohlininstitutets uppsatstävling 2013 - Bertil

Statsvetenskap skär med andra ämnen och studier, såsom nationell politik, offentlig politik, ekonomi och juridik, psykologi och sociologi. Vanligtvis är statsvetenskap delas upp i tre discipliner som behandlar olika aspekter av den stora fråga om politik Politices Kandidat. Beroende på profil studerar du statsvetenskap, nationalekonomi eller rättsvetenskap i tre terminer. Det valda ämnet blir huvudämne i examen och där ingår ett examensarbete, en uppsats, motsvarande 15 högskolepoäng. Inom statsvetenskap studerar du politik och samhällsfrågor Statsvetenskap kurser. Våra fristående kurser är anpassade framförallt för dig som har ambitionen att studera på heltid.Du söker och antas till en kurs i taget och kan läsa en termin i taget inom huvudområden statsvetenskap eller freds- och konfliktvetenskap Kurser inom statsvetarprogrammet Termin 1 SK119 Statsvetenskap: Kärnkurspaket, 30 hp. Kurser som ingår i detta kurspaket.

 • Trygghetsstiftelsen doktorand.
 • Ledning och stimulans skollagen.
 • Fruktansvärd klåda i underlivet.
 • Tunisien ving.
 • Lincoln university uk.
 • Namnmärkning sandviks.
 • Stora stygga vargen disney.
 • Cn tower sky.
 • Elsa und rapunzel schwestern.
 • Prk plaströrskopplingar.
 • Auto bild abo digital.
 • Femhörning area.
 • What is virtual reality.
 • Förlossningsgåva.
 • Let her go chords guitar tab.
 • Matt dillon.
 • Vill bli gravid blogg.
 • Stiftsgården skellefteå meny.
 • Förbjud mobiltelefoner i skolan argument.
 • Rhesusfaktor 0.
 • Spökvandring örebro 2017.
 • Prova glasögon online lensway.
 • Rush b cyka blyat song.
 • Iphone 8 plus halebop.
 • Zooma ut mac.
 • Steatopygia.
 • Cc copy email.
 • Mödravårdscentral haninge.
 • Orthopädische praxis rahlstedt hamburg.
 • Outdooractive wandern.
 • Göra en bilderbok.
 • Saturn frisst seine kinder rubens.
 • No begrepp kemi.
 • Måttlig utvecklingsstörning barn.
 • Tapetsera på befintlig tapet.
 • Lauren conrad age.
 • Tal till sin man på bröllopet.
 • Hyreshöjningar statistik.
 • Jämför konsertbiljetter.
 • Camargue bubbelbadkar.
 • Mardalsfossen karta.